Kwota wolna od potrąceń dobrowolnych niepełnoetatowca – stanowisko PIP z 11 czerwca 2008r.

Wyświetleń: 563

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 11 CZERWCA 2008 R. W SPRAWIE KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ DOBROWOLNYCH NIEPEŁNOETATOWCA (GPP-416-4560-327/08/PE)

(…) Zgodnie z art. 871 § 1 pkt 1 kodeksu pracy wysokość kwoty wolnej od potrąceń jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wskazana kwota stanowi kwotę wolną od potrąceń stosowaną tylko dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Wskazówkę, w jaki sposób ustalać powyższą kwotę dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, zawiera jednak § 2 tego artykułu, zgodnie z którym kwota wolna od potrąceń dla takiego pracownika ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Biorąc powyższe pod uwagę, uzasadniony wydaje się pogląd, iż przewidziany (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.