Kolejnośc liczenia urlopu proporcjonalnego – stanowisko MPiPS z 15 kwietnia 2013r.

Wyświetleń: 753

STANOWISKO MINISTERTSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z 15 KWIETNIA 2013 R. W SPRAWIE KOLEJNOŚCI LICZENIA URLOPU PROPORCJONALNEGO

Sposób ustalania urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym w związku z korzystaniem z urlopu wychowawczego, trwającego co najmniej miesiąc, w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego 1 stycznia, reguluje art. 1552 § 2 k.p.
Na podstawie tego przepisu, jeżeli okres urlopu wychowawczego trwającego co najmniej miesiąc (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.