Roczny limit godzin nadliczbowych – stanowisko MI z 12 marca 2009r.

Wyświetleń: 471

STANOWISKO MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY Z 12 MARCA 2009 R. W SPRAWIE ROCZNEGO LIMITU NADGODZIN U KIEROWCÓW (MR/908723/2009)

Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że w zakresie wpływu wymiaru urlopu wypoczynkowego i jego wykorzystania na wyliczenie maksymalnego rocznego limitu nadgodzin możliwych do przepracowania przez kierowcę brak jest uregulowań prawnych, zarówno w krajowych, jak i we wspólnotowych przepisach dotyczących czasu pracy kierowców. W związku z tym w tym przypadku zastosowanie mają przepisy ogólne dotyczące czasu pracy. Używając określenia „przepisy ogólne dotyczące czasu pracy”, mamy na myśli regulacje dotyczące czasu pracy, zawarte w kodeksie pracy. Zdaniem resortu limit nadgodzin ustalany zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców powinien być pomniejszony z uwzględnieniem urlopu wypoczynkowego.

Należy nadmienić, że minister infrastruktury nie jest organem upoważnionym do interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów, dlatego nie może wypowiadać się wiążąco na temat wykładni przepisów, których stosowanie podlega kontroli odpowiednich organów.

Mikołaj Karpiński

dyrektor Biura Informacji i Promocji

Rzecznik prasowy