Badania lekarskie niepełnosprawnych po zmianie w przepisach – Stanowisko PIP z dnia 22 grudnia 2011r.

Wyświetleń: 730

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 22 GRUDNIA 2011 R.  SPRAWIE BADAŃ LEKARSKICH NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW O CZASIE PRACY

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475) od 1 stycznia 2012 r. czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej zarówno do znacznego, umiarkowanego jak i lekkiego stopnia niepełnosprawności będzie wynosił maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Nie oznacza to jednak, że osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, nie będą mogły korzystać ze skróconej normy czasu pracy. Pracownik niepełnosprawny, zaliczony do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, po 1 stycznia 2012 r. będzie mógł pracować w skróconych normach czasu pracy (tzn. maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo), jeżeli przedstawi pracodawcy zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, wydane przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub też w razie jego braku lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną.

W ocenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych „na mocy art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji (…), pracodawcy mają obowiązek wydania (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.