Czas pracy i badania lekarskie pracownika sporadycznie kierującego samochodem – Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy – Departamentu Prawnego z dnia 11 sierpnia 2008 r. GPP-302-4560-609/08/PE

Wyświetleń: 837

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy – Departamentu Prawnego z dnia 11 sierpnia 2008 r. GPP-302-4560-609/08/PE

Departament Prawny informuje, że zgodnie z art. 29 § 1 pkt 1 k.p. umowa o pracę określa w szczególności rodzaj wykonywanej pracy. Inspektor pracy dokonujący czynności nadzorczo-kontrolnych w zakresie przepisów o czasie pracy weryfikuje zgodność organizacji czasu pracy ze szczególnymi rozwiązaniami z ustawy o czasie pracy kierowców tylko wtedy, jeżeli strony stosunku pracy wspólnie uzgodniły taki właśnie charakter zatrudnienia.

Inspektor pracy nie ma przy tym uprawnień do wyręczania stron stosunku pracy w tym zakresie. Jeżeli zatem strony stosunku pracy ustalą, że pracownik będzie wykonywał pracę w charakterze magazyniera, w rzeczywistości jednak – w ocenie pracownika – charakter jego zatrudnienia bardziej mu przypomina kierowcę, ewentualne roszczenia pracownika mogą być dochodzone wyłącznie przed sądem pracy np. w drodze powództwa o ustalenie charakteru zatrudnienia.

Jednocześnie Departament informuje, że badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, w którym powinno być (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.