Czas pracy pomiędzy dwiema dobami – Pismo MPiPS z dnia 13 września 2013r.

Wyświetleń: 900

WYJAŚNIENIA BIURA PROMOCJI I MEDIÓW MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z 13 WRZEŚNIA 2013 R. W SPRAWIE GODZIN NADLICZBOWYCH PRZYPADAJĄCYCH POMIĘDZY DWIEMA DOBAMI PRACOWNICZYMI

 Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (art. 151 § 1) pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Kodeks pracyprzewiduje dwie normy czasu pracy; dobową (8 godzin) i tygodniową (przeciętnie 40 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym). Skoro zatem praca wykonywana w określonych godzinach (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.