Czas pracy pracownika niepełnosprawnego przedkładającego kolejne orzeczenie o niepełnosprawności – pismo PIP z dnia 24 lipca 2014r.

Wyświetleń: 788

Pismo MPiPS z 24 LIPCA 2014 r.  w sprawie czasu pracy osoby niepełnosprawnej przedkładającej kolejne orzeczenie o niepełnosprawności

(…) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (…) dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona jednym z orzeczeń:

1)      o zakwalifikowaniu przez organ orzekający do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

2)      o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub

3)      o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (…) czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jednakże, osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, pracuje maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (…).

Ponadto zgodnie z art. 20c w/w ustawy uprawnienia pracownicze wskazane w rozdziale 4 tej ustawy, w tym skrócony czas pracy, przysługują osobie niepełnosprawnej od dnia, od którego została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2a ustawy o rehabilitacji (…).

Należy także wspomnieć, że co do zasady w okresie między utratą ważności poprzedniego i wydaniem nowego orzeczenia, dana osoba nie posiada statusu osoby niepełnosprawnej (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.