Czas pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy – stanowisko MPiPS z 18 kwietnia 2014r. (BON-I-52311-76-2-WK/14)

Wyświetleń: 722

STANOWISKO MPiPS BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z 18 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE USTALANIA CZASU PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W CZĘŚCI ETATU (BON-I-52311-76-2-WK/14)

Odpowiadając na pytanie dotyczące czasu pracy wyjaśniam, że skrócone normy czasu pracy, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.), mają zastosowanie do wszystkich osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które przedstawią pracodawcy zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasy pracy, także tych zatrudnionych na cześć etatu.

Przy powyższym należy mieć na uwadze, że przepisy art. 15 ust. 2 w/w ustawy, wyznaczają normy czasu pracy dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na pełen etat, natomiast w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej na cześć etatu, (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

normy te należy skrócić proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy takiej osoby. W przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej np. na ½ etatu, będzie to 3,5 godziny dziennie i  maksymalnie 17,5 godziny tygodniowo, przy czym dzienna norma czasu pracy takiej osoby  nie może przekroczyć 7 godzin.