Czas pracy pracowników administracyjnych w ZOZ – stanowisko MZ z 8 października 2010r. (MZ-BP-P-0620-5384-2/AP/10)

Wyświetleń: 847

STANOWISKO MINISTRA ZDROWIA Z 8 PAŹDZIERNIKA 2010 R. W SPRAWIE NORM CZASU PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH W NIEPUBLICZNYM ZOZ (MZ-BP-P-0620-5384-2/AP/10)

W nawiązaniu do pytań dotyczących stosowania ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 32g ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 32i ust. 1, w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.