Czas pracy pracowników niepełnosprawnych od 1 stycznia 2012r. – Informacja Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych z 13 grudnia 2011r.

Wyświetleń: 695

INFORMACJA BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z 13 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE CZASU PRACY PO 1 STYCZNIA 2012 R.

Art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji (…) nie nakłada na pracodawców obowiązku kierowania wszystkich pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na badania w celu uzyskania zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

 Na badania te, per analogiam do art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy rehabilitacji (…), kierowani powinni być pracownicy niepełnosprawni, którzy wystąpią z takim wnioskiem (wyrażą pracodawcy chęć przebadania się). Pracodawca nie może natomiast żądać od pracownika skorzystania z uprawnienia do pracy w skróconym czasie pracy.

 Nie ma on również obowiązku, niejako z urzędu, wydawania skierowań na badania w celu uzyskania zaświadczenia o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy, wszystkim swoim niepełnosprawnym pracownikom zaliczonym do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Powinien je wydać jednakże tym, którzy będą zainteresowani pozyskaniem takiego zaświadczenia.

 Oprócz lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników, do wystawiania zaświadczeń, o których mowa w znowelizowanym art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji (…) uprawnieni są (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.