Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych – stanowisko PIP z 2005r. (GNP-367-4560/05/PE)

Wyświetleń: 628

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 2005 R. W SPRAWIE CZASU WOLNEGO ZA NADGODZINY (GNP-367-4560/05/PE)

Art. 151(2) k.p. reguluje wyłącznie alternatywną formę rekompensaty za pracę nadliczbową w stosunku do dodatku za pracę nadliczbową, o której mówi art. 151(1) k.p., czyli czas wolny od pracy. Jeżeli pracownik wykorzystuje czas wolny, wówczas nie przysługuje (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.