Czwarta niedziela wolna od pracy – stanowisko PIP z 4 sierpnia 2009r. (GPP-459-4560-49/09/PE/RP)

Wyświetleń: 691

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 4 SIERPNIA 2009 R. W SPRAWIE ZASAD WYZNACZANIA NIEDZIELI WOLNEJ OD PRACY RAZ NA CZTERY TYGODNIE (GPP-459-4560-49/09/PE/RP)

Zgodnie z art. 15112  k.p. pracujący w niedziele (poza wyjątkiem określonym w art. 144 k.p.) powinien korzystać co najmniej raz na cztery tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Wynika z tego, że zatrudniający pracownika w niedzielę w sytuacjach przewidzianych art. 15110 k.p. musi udzielić mu co najmniej jednej wolnej niedzieli w ciągu każdych czterech następujących po sobie tygodni.

Art. 15112 k.p. nie precyzuje, jak liczyć te cztery tygodnie. Można więc przyjąć, (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.