Czy pracownik może pracować po 12 godzin przez 10 kolejnych dni kalendarzowych

Wyświetleń: 644   czas pracy (15)

Czy dozwolone jest takie ułożenie harmonogramu pracy dla pracownika pracującego w systemie równoważnym  z trzymiesięcznym okresem rozliczeniowym.

Harmonogram rozpoczyna się dwoma dniami wolnymi, następnie jest dziesięć dni po 12 godzin (6-18) i znów dwa dni wolnego . Razem daje to 14 kolejnych dni, a zarazem dwa pełne tygodnie rozliczeniowe.  

Harmonogram czasu pracy przedstawia się następująco:

wolne wolne 600-1800 600-1800 600-1800 600-1800 600-1800 600-1800 600-1800 600-1800 600-1800 600-1800 wolne wolne

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

Z przepisów Kodeksu pracy nie wynika wprost zakaz wykonywania pracy po 12 godzin przez 10 kolejnych dni kalendarzowych. Jednak zauważyć należy, że przepisy Kodeksu pracy (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.