Data wydania świadectwa pracy

Wyświetleń: 748   świadectwo pracy (2)

Pracownik zatrudniony jest na podstawie umów:

podpisana 30.11.2011 r. na okres próbny 01.12.2011 r. – 29.02.2012 r.

podpisana 28.02.2012 r. na czas określony 01.03.2013 – 30.06.2012 r.

podpisana 25.06.2012 r. na czas określony 01.07.2012 – 31.12.2013 r.

podpisana 20.12.2012 r. na czas nieokreślony od 01.12.2013 i trwa nadal

Ponieważ zbliża się termin 24 miesięcy od czasu podpisania pierwszej z terminowych umów a przed umową bezterminową nie zakończyłam ich świadectwem pracy, proszę o odpowiedź czy prawidłowo będzie jak świadectwo pracy wystawię w dniu 29.11.2013 r., czy też popełniłam błąd nie wystawiając świadectwa po ostatniej terminowej umowie?

Bardzo proszę o pilną odpowiedź z uwagi na zbliżający się termin.

Zgodnie z art. 97 § 1(1) k.p., jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy na czas określony lub umowy na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawieranych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zwarcia pierwszej z tych umów.

Nie sposób nie zauważyć, że ustawodawca zobowiązując do wydania świadectwa pracy, wskazał datę, od której należy liczyć okres 24 miesięcy. Jest to dzień

This content is available to members only. Please login or register to view this area.