Dni na poszukiwanie pracy – stanowisko PIP (GPP-517-4560-17-1/10/PE/RP)

Wyświetleń: 730

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 8 MARCA 2010 R. W SPRAWIE LICZENIA DNI ROBOCZYCH NA POSZUKIWANIE PRACY (GPP-517-4560-17-1/10/PE/RP)

Zgodnie z art. 37 k.p. w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w wymiarze dwóch dni roboczych – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia, oraz trzech dni roboczych – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1 k.p.

Przez dni robocze należy rozumieć (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.