Dyżur medyczny pracownika w niepełnym wymiarze czas pracy – stanowisko PIP z 7 lutego 2008r.

Wyświetleń: 576

PISMO DEPARTAMENTU PRAWNEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 7 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE LEKARZY ZATRUDNIONYCH NA NIEPEŁNY ETAT

Planowane godziny pracy zarówno ponad limit wynikający z wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę i poniżej powszechnie obowiązujących norm czasu pracy, jak również ponad powszechnie obowiązujące normy czasu pracy w ramach dyżuru medycznego nie mają charakteru pracy w godzinach nadliczbowych.

Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy informuje, że ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89) nie przewiduje (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.