Dyżur medyczny w nocy – stanowisko MZ z 24 kwietnia 2008r. (MZ-DS-W-0212-1752-124/OB/08)

Wyświetleń: 632

PISMO DEPARTAMENT DIALOGU SPOŁECZNEGO MINISTERSTWO ZDROWIA Z 24 KWIETNIA 2008 R. W SPRAWIE DYŻURU MEDYCZNEGO PEŁNIONEGO W PORZE NOCNEJ A 20% DODATKU DO WYNAGRODZENIA MZ-DS-W-0212-1752-124/OB/08

Wysokość wynagrodzenia za dyżur medyczny zależy od tego czy praca wykonywana w ramach pełnionego dyżuru medycznego wykonywana jest w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, czy w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Zgodnie z przepisem art. 32j ust 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2007 r. o zakładach opieki zdrowotnej, wysokość wynagrodzenia za dyżur medyczny (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.