Dzień wolny za pracę w sobotę – stanowisko PIP (GPP-501-4560-83-1/10/PE/RP)

Wyświetleń: 689

STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWNEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY W SPRAWIE DNIA WOLNEGO W ZAMIAN ZA PRACĘ W SOBOTĘ GPP-501-4560-83-1/10/PE/RP

Odpowiadając na Pani pismo informuję, że zgodnie z art. 151³ Kodeksu pracy pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 Kodeksu pracy (przyczyny uzasadniające pracę w godzinach nadliczbowych tj. prowadzenie akcji ratowniczej, usuwanie awarii, szczególne potrzeby pracodawcy) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.