Gdy pracownik zastępuje przez 12 godzin pracownika z systemu równoważnego czasu pracy

Wyświetleń: 591   czas pracy (15)

W dniu 30 czerwca 2013r. pracownik  pracujący w normalnym systemie czasu pracy,  czyli 8 godzin,  miał zastępstwo  z powodu choroby za pracownika, który pracuje w równoważnym  systemie czasu pracy.   Pracował w dniu 30 czerwca od 1900 – do 700, tj. 12 godzin (dodam, że była to niedziela, czyli dla pracownika dzień wolny od pracy). 1 lipca 2013r. dostał dzień wolny po przepracowanej nocy plus 4 godziny. Czy nasze rozliczenie jest prawidłowe?

Dzień miesiąca 30 czerwca 1 lipca 2 lipca
  niedziela poniedziałek wtorek
       
Praca planowana dzień wolny 8 godzin 8 godzin
Praca wykonana 12 godzin pracy dzień wolny 4 godziny

Z przesłanej informacji wynika, że dzień 30 czerwca 2013r. (niedziela) był dla pracownika zatrudnionego w normalnym systemie czasu pracy, dniem wolnym od pracy. Nie podano jednak, jaki okres rozliczeniowy stosowany jest do pracownika, gdyż ma to istotne znaczenia dla prawidłowego rozliczenia czasu pracy.

Przyjmijmy, że pracownik objęty jest miesięcznym okresem rozliczeniowym. W czerwcu 2013r. wymiar czasu pracy wynosił 160 godzin, a każda godzina przepracowana ponad tę wartość stanowiła pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracownik wykonując dodatkową pracę w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, przepracował w czerwcu 172 godziny, czyli 12 godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, co w przypadku (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.