Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2013r. II PK 227/12 – wysłanie pisma rozwiązującego umowę o pracę na adres stałego zamieszkania

Wyświetleń: 1165   umowa (4)

II PK 227/12
Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 stycznia 2013 r.
Teza
1. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o doręczeniu zastępczym odnoszą się do czynności procesowych, a nie do oświadczeń woli będących czynnościami prawnymi.
2. Wysłanie przez pracodawcę pisma rozwiązującego umowę o pracę na adres stałego miejsca zamieszkania pracownika nie czyni zadość wymaganiom zawartym w art. 61 KC, jeżeli pracodawcy jest znany fakt czasowego pobytu pracownika w innej miejscowości.
3. Wskazanie przez pracodawcę w oświadczeniu woli o rozwiązaniu umowy o pracę wcześniejszego terminu ustania stosunku pracy niż złożenie tego oświadczenia nie uzasadnia roszczeń pracownika z art. 56 § 1 KP.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.