Jak liczyć dopuszczalny okres 33 miesięcy zatrudnienia – stanowisko MR,PiPS z 16 lutego 2016r.

Wyświetleń: 782

STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWA PRACY MR,PIPS Z 16 LUTEGO 2016 R. W SPRAWIE USTALENIA LIMITU CZASOWEGO ZATRUDNIENIA TERMINOWEGO

Departament Prawa Pracy uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 251 § 1 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220), która wejdzie w życie z dniem 22 lutego br., okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy (bez względu na to, czy umowy będą zawierane bezpośrednio jedna po drugiej, czy też wystąpi przerwa między tymi umowami i jak długo ta przerwa będzie trwać) nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczna tych umów nie może przekraczać trzech. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy/umów o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące uważa się, że pracownik po upływie tego okresu jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 251 § 3 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym ww. ustawą).

Dopuszczalny 33-miesięczny okres zatrudnienia na podstawie umowy/umów o pracę na czas określony należy, zdaniem Departamentu, obliczać z uwzględnieniem (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.