Kiedy okres ubezpieczenia chorobowego zostaje przerwany – stanowisko ZUS z 2 lutego 2012r.

Wyświetleń: 599

ODPOWIEDŹ ZUS Z 2 LUTEGO 2012 R. W SPRAWIE SPOSOBU USTALANIA OKRESU NIEPRZERWANEGO UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

Przepisy ustaw określają terminy na dokonanie pewnych czynności wywołujących skutki prawne, np. termin na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego wynosi 7 dni Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w takcie którego powstała niezdolność do pracy. Przepis ten nie stanowi o obliczaniu terminów (lecz o okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego). Zatem w tym przypadku nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o obliczaniu terminów, w tym art. 57 § 4 k.p.a., którego interpretacji dotyczy uchwała NSA z dnia 15 czerwca 2011 r. (sygn. I OPS 1/11). Oznacza to, że (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.