Kierowcy pojazdów do 3,5 T – stanowisko PIP z 2 czerwca 2008r. (GPP-302-4560-264/08/PE)

Wyświetleń: 572

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY W SPRAWIE KIEROWCÓW POJAZDÓW DO 3,5 T I DO 9 OSÓB Z 2 CZERWCA 2008 R. (GPP-302-4560-264/08/PE)

Przepisy ustawy z 16.4.2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. Nr 92, poz. 879 ze zm.) dotyczą wszystkich kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Wyłączenia, o których mowa w art. 22 ustawy, dotyczące art. 12 ust. 2 i 3, art. 13, art. 21, art. 24 pkt 2 ustawy, znajdują zastosowanie do kierowców prowadzących pojazdy wymienione w art. 29 ustawy oraz w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz w art. 2 ust. 2 lit. b umowy AETR. Kierowcy pojazdów przewożący do 9 osób łącznie z kierowcą wymienieni zostali w art. 2 ust. 2 lit. b umowy AETR, co oznacza, że do tej grupy stosuje się art. 22 ustawy z wyłączeniami tam przewidzianymi.

Podobnie wygląda sytuacja motorniczych tramwajów, których czas pracy będzie regulowany ustawą od 1.1.2009 r. Z jednej strony wyłączenia z art. 22 ustawy dotyczą również tej grupy zawodowej, a z drugiej strony zastosuje się rozdział 4a ustawy określający okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane okresy odpoczynku kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km.