Kontrola zwolnień lekarskich – stanowisko ZUS z 3 marca 2014r.

Wyświetleń: 635

STANOWISKO ZUS Z 3 MARCA 2014 R. W SPRAWIE KONTROLI ZWOLNIEŃ LEKARSKICH

W świetle art. 68 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 159) Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, gdy za okres niezdolności do pracy objęty tymi zwolnieniami przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego określonych przepisami tej ustawy, tj. zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli ZUS w wyniku kontroli stwierdzi (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.