Kwota wolna od potrąceń przy dwóch wypłaconych pensjach w jednym miesiącu – stanowisko PIP z 7 marca 2011r. (GPP-364-4560-12-1/11/PE/RP)

Wyświetleń: 488

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 7 MARCA 2011 R. W SPRAWIE KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ PRZY WYPŁATACH PENSJI ZA DWA MIESIĄCE W JEDNYM MIESIĄCU (GPP-364-4560-12-1/11/PE/RP)

Podstawę ustalenia kwoty wolnej od potrąceń stanowi wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie dokonywania potrącenia.

Natomiast podstawę potrąceń stanowi miesięczne wynagrodzenie, z tym że w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, potrąceń dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia (art. 87 § 8 kodeksu pracy).

Jeżeli więc pracodawca w jednym miesiącu wypłaca wynagrodzenie za dany miesiąc oraz wynagrodzenie za miesiąc poprzedni, to dokonując potrąceń obowiązany jest stosować (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.