Kwota wolna od potrącenia pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy –

Wyświetleń: 609

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 11 czerwca 2008 r. GPP-416-4560-327/08/PE

(…) Zgodnie z art. 87[1] § 1 pkt 1 kodeksu pracy wysokość kwoty wolnej od potrąceń jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wskazana kwota stanowi kwotę wolną od potrąceń stosowaną tylko dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Wskazówkę, w jaki sposób ustalać powyższą kwotę dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, zawiera jednak (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.