Łączenie urlopu wypoczynkowego za rok bieżący z urlopem zaległym

Wyświetleń: 632   urlop (10)

Pracownica zatrudniona w wymiarze ½ etatu, pracuje zgodnie z grafikiem, który jest ustalany w zależności od potrzeb pracodawcy, inaczej w każdym miesiącu. Wiedząc, że ma zaległy urlop, pracodawca zaznaczył w grafiku, że w okresie od 30 września 2014r. do 2 października 2014r. zostaje udzielony urlop odpowiadający dobowemu wymiarowi czasu pracy. W przypadku pracownicy dawało to 4 godziny za każdy z trzech wyznaczonych dni urlopu. Zaległego urlopu udzielono w wymiarze 3 dni, co daje 12 godzin. Zaległy urlop wynosił jednak tylko 11 godzin. Pracownica żąda zwrotu 1 godziny. Czy ma prawo? Czy nie ma tu zastosowania art. 1542  § 1 oraz § 4? Zaległego urlopu ma 11 godzin, ale bieżącego ma 104 co w sumie daje 105 godzin.

Na podstawie art. 1542 § 1 k.p. urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Jeżeli w danym dniu, w który pracownik ma zamiar korzystać z urlopu wypoczynkowego, powinien pracować 6 godzin, urlop zostanie udzielony na tę wartość godzin. W dniu, w którym powinien pracować 12 godzin, urlop wypoczynkowy zostanie udzielony na wskazaną rozkładem czasu pracy wartość, czyli 12 godzin. Identycznie, gdy rozkład przewiduje 4 godziny pracy.

Pracownik nie może otrzymać urlopu wypoczynkowego, (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.