Liczba godzin wykonywanych przewozów drogowych – stanowisko PIP z 13 grudnia 2011r.

Wyświetleń: 591

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 13 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE OŚWIADCZEŃ PRACOWNIKÓW – KIEROWCÓW O PRZECIĘTNEJ TYGODNIOWEJ LICZBIE GODZIN WYKONYWANYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH

W związku z nowelizacją ustawy o czasie pracy kierowców, która wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r., ulegną zmianie niektóre przepisy mówiące m.in. o czasie pracy lub prowadzeniu dokumentacji związanej z zatrudnieniem kierowcy.

Brzmienie art. 24 ustawy wskazuje na obowiązek poinformowania kierowcy (pracownika) o obowiązujących go przepisach dotyczących czasu pracy, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, a ponadto pracodawca jest obowiązany uzyskać od kierowcy oświadczenie na piśmie:

  1. a) o wymiarze zatrudnienia, albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy,
  2. b) o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu.

Ustawodawca nie określa (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.