Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego po raz pierwszy

Wyświetleń: 747   urlop (10)

Jak należy rozumieć i stosować unormowanie zawarte w art. 153 par. 1 Kodeksu pracy, a dotyczące „pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę”? Czy „po raz pierwszy” – oznacza po raz pierwszy w życiu?

Zgodnie z art. 153 k.p. pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Powyższe oznacza, że w każdym następnym roku kalendarzowym, pracownik nabywa prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych.

Z przepisów wynika, że w szczególny sposób ustawodawca uregulował zasadę nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego.

Jest ona inna, gdyż tak zdecydował ustawodawca.

Analizując postawione pytanie, czy chodzi o pierwszy urlop w roku kalendarzowym, czy też o pierwszy urlop w życiu, nie ulega wątpliwości, że chodzi o urlop wypoczynkowy

This content is available to members only. Please login or register to view this area.