Obliczenie dodatku za godziny nadliczbowe – stanowisko MPiPS z 20 sierpnia 2008r. (DPR-III-079-475/ZN/08)

Wyświetleń: 504

STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWA PRACY MPiPS Z 20 SIERPNIA 2008 R. W SPRAWIE OBLICZANIA DODATKU Z TYTUŁU PRACY W NADGODZINACH (DPR–III-079-475/ZN/08)

 Departament Prawa Pracy informuje, że podstawę ustalania wysokości dodatku do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy stanowi art. 151 [1] k.p. W myśl niego za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia (§ 2). Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczenia tego dodatku obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia – 60 proc. wynagrodzenia (§ 3).

Przy ustalaniu tej należności dla pracowników otrzymujących wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, określonego stawką miesięczną, wynagrodzenie za jedną godzinę ustala się, (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.