Obliczenie dodatku za godziny nadliczbowe – stanowisko PIP z 26 sierpnia 2008r. (GPP-306-4560-646/08/PE)

Wyświetleń: 480

STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWNEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 26 SIERPNIA 2008 R. W SPRAWIE OBLICZANIA DODATKU Z TYTUŁU PRACY W NADGODZINACH (GPP -306-4560-646/08/PE)

Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy wyjaśnia, że zgodnie z § 4a rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 ze zm.) przy ustalaniu dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, dla pracowników otrzymujących wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, określonego stawką miesięczną, wynagrodzenie za jedną godzinę ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Uwzględniając literalne brzmienie tego przepisu oraz to, że możliwość ustalenia, czy wystąpiły godziny nadliczbowe z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, zachodzi dopiero (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.