Obliczenie ekwiwalntu za urlop – stanowisko PIP z 23 listopada 2009r. (GPP-110-4560-72/09/PE/RP)

Wyświetleń: 621

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 23 LISTOPADA 2009 R. W SPRAWIE ZASAD USTALANIA EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA URLOP

(GPP – 110 – 4560 – 72 /09/PE/RP)

Odpowiadając na pismo otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej, uprzejmie informuję, że 3 listopada br. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 174, poz.1353).

Rozporządzenie zmieniające rozszerza katalog wyłączeń w zakresie uwzględniania wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, mianowicie przy ustalaniu takiego wynagrodzenia (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.