Ochrona pracownika uprawnionego do emerytury pomostowej – stanowisko MPiPS z 23 listopada 2009r.

Wyświetleń: 512

STANOWISKO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z 23 LISTOPADA 2009 R. W SPRAWIE OCHRONY PRZED ZWOLNIENIEM W WIEKU PRZEDEMERYTALNYM, OSÓB UPRAWNIONYCH DO EMERYTUR POMOSTOWYCH

 

Zgodnie z art. 39 kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

 

Kodeks pracy nie zawiera definicji „wieku emerytalnego”, natomiast (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.