Ochrona przedemerytalna – stanowisko PIP z 27 maja 2010r. (GPP-426-4560-32-1/10/PE/RP)

Wyświetleń: 495

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 27 MAJA 2010 R. W SPRAWIE OCHRONY PRZEDEMERYTALNEJ (GPP-426-4560-32-1/10/PE/RP)

Przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.) uzależniają zasady przechodzenia na emeryturę od daty urodzenia pracownika oraz (w przypadku pracowników urodzonych po 31 stycznia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r.) od nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

Jednocześnie należy stwierdzić, że do wszystkich ww. pracowników stosuje się określoną w kodeksie pracy ochronę przedemerytalną.

Zgodnie z art. 39 kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.