Odpis na ZFŚS na pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych – stanowisko MPiPS

Wyświetleń: 727

ODPOWIEDŹ MPiPS Z 19 MAJA 2015 R. W SPRAWIE ODPISU NA ZFŚŚ NA PRACOWNIKÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH BEZPŁATNYCH

Zgodnie z przepisem § 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349), wydanego na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu  świadczeń  socjalnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 111), podstawę naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi przeciętna planowana w danym roku liczba zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Należy podkreślić, że w przeciętnej liczbie zatrudnionych (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.