Odpowiedzialność solidarna przy zastosowaniu art. 23(1) k.p. – stanowisko MPiPS z 5 kwietnia 2013r.

Wyświetleń: 481

STANOWISKO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z 5 KWIETNIA 2013 R. W SPRAWIE ZASAD OPOWIEDZIALNOŚCI PRZY TRANSFERZE ZAKŁADU

Art. 231 § 2 k.p. przewiduje odpowiedzialność solidarną dotychczasowego i nowego pracodawcy za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, które powstały przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę. Według utrwalonej wykładni Sądu Najwyższego brak szczególnej regulacji dotyczącej odpowiedzialności za tego rodzaju zobowiązania w razie przejęcia zakładu pracy w całości oznacza, że (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.