Odpracowanie wyjścia prywatnego po zmianach w przepisach Kodeksu pracy – Wyjaśnienie MPiPS z 28 sierpnia 2013r.

Wyświetleń: 560

WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z 28 SIERPNIA 2013 R. W SPRAWIE ODPRACOWYWANIA WYJŚĆ PRYWATNYCH

Wprowadzona na podstawie ustawy z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 896) w art. 151 § 21 k.p. regulacja ustanawia wyjątek od zasady, że praca przekraczająca normy czasu pracy lub przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest pracę nadliczbową. Wyjątek ten polega na tym, że czas odpracowania wcześniej udzielonego pracownikowi zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Czas poświęcony na odpracowanie udzielonego wcześniej takiego zwolnienia nie może powodować, że pracownik (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.