Odprawa dla pracownika powołanego do służby przygotowawczej – stanowisko PIP (GPP-459-4560-11-1/11/PE/RP

Wyświetleń: 962

STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWNEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY W SPRAWIE ODPRAWY DLA PRACOWNIKA POWOŁANEGO DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ GPP-459-4560-11-1/11/PE/RP

Zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) prawo do odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przysługuje osobie, która w dniu otrzymania powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej była pracownikiem. W myśl wskazanego przepisu ustawy odprawa nie przysługuje jednak w razie ponownego powołania pracownika do tej samej służby.

Mając na uwadze treść art. 133 ustawy, który (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.