Placówka handlowa – stanowisko MPiPS (DPR-079-578/JS/MF/07)

Wyświetleń: 593

STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWA PRACY W MINISTERSTWIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEFINIUJĄCE POJĘCIE PLACÓWKI HANDLOWEJ (DPR-079-578/JS/MF/07)

(…) W praktyce przy wykładni pojęcia „placówka handlowa” można posługiwać się posiłkowo Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) oraz wyjaśnieniami występującymi w słownikach języka polskiego. Przydatne może być także orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego. Korzystając z powyższych źródeł, można przyjąć, że pojęcie „placówka handlowa” występujące w kodeksie pracy obejmuje wszelkie (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.