Podróż służbowa pracownika zatrudnionego na łączonych stanowiskach pracy – stanowisko MI z 10 grudnia 2010r.

Wyświetleń: 383

STANOWISKO MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY Z 10 GRUDNIA 2010 R. W SPRAWIE STOSOWANIA DEFINICJI PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ DO OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU KIEROWCA MECHANIK

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. nr 92, poz. 879 ze zm.) stosuje się do kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Zgodnie z jej art. 2 pkt 7 podróż służbowa to każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu na polecenie pracodawcy:

  • przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt. 4 lit. a (siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę) lub
  • wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt. 4 lit. a w celu wykonania przewozu drogowego.

Jednocześnie informujemy, że do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące podróży służbowych odbywanych przez osoby wykonujące zadania służbowe inne niż przewóz drogowy właściwy jest Departament Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Mikołaj Karpiński

dyrektor Biura Informacji i Promocji

Rzecznik prasowy