Ponowne udzielenie dania wolnego od pracy choremu pracownikowi

Wyświetleń: 434   czas pracy (15)

W naszym zakładzie obowiązuje 3 miesięczny okres rozliczeniowy. Na okres 1 października – 31 grudnia 2012r. wyznaczyliśmy pracownikom pracę zgodnie z wymiarem, czyli 504 godziny. Było to 63 dni pracy po 8 godzin. Praca na pewnym stanowisku musi być wykonywana również w niedziele, gdyż jesteśmy jednostką kultury. Zgodnie z opracowanym harmonogramem wyznaczyliśmy pracownikowi pracę w niedzielę w dniu 16 grudnia 2012r. i zaplanowaliśmy dzień wolny od pracy w dniu 28 grudnia 2012r. (piątek). Pracownik przedstawił jednak zwolnienie lekarskie na okres 28 grudnia 2012r. – 5 stycznia 2013r. i nie mógł z dnia wolnego skorzystać. Ponieważ była z pracownikiem zwarta umowa na czas określony, rozwiązała się ona w dniu 31 grudnia 2012r. W powyższej sytuacji zamierzamy wypłacić pracownikowi za 8 godzin pracy w niedzielę w dniu 16 grudnia 2012r. dodatek 100%. Czy postąpimy prawidłowo?

Obliczony przez pracodawcę wymiar czasu pracy w okresie 1 października – 31 grudnia 2012r. był zgodny z art. 130 k.p. Prawidłowo również postąpił pracodawca planując pracownikowi dzień wolny od pracy w dniu 28 grudnia 2012r. za pracę wykonaną w niedzielę w dniu 16 grudnia 2012r.

Z uwagi na to, że pracownik ma prawo do stałego miesięcznego wynagrodzenia oraz chorobę pracownika w okresie 28 – 31 grudnia 2012r. w grudniu 2012r. jego wynagrodzenie zostanie obniżone proporcjonalnie do czasu przepracowanego. Pracodawca podzieli stałe miesięczne wynagrodzenie przez 30 dni, a obliczoną 1/30 pomnoży przez 4 dni objęte zwolnieniem lekarskim w okresie zatrudnienia pracownika. Obliczona kwota nienależna zostanie odjęta od stałego miesięcznego wynagrodzenia, a różnica wypłacona za czas przepracowany 1 – 27 grudnia 2012r.

Pytanie jednak dotyczy uprawnienia pracownika do dodatku 100% za 8 godzin pracy w niedzielę w dniu 16 grudnia 2012r.

Zauważyć należy, że nie chodzi o dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, ponieważ taka nie wystąpiła (wobec braku przekroczenia norm czasu pracy), lecz o dodatek 100% za wszystkie godziny pracy w niedzielę.

Zgodnie z art. 15111 § 1 k.p. pracodawca zatrudniając pracownika w niedzielę obowiązany jest zapewnić inny dzień wolny od pracy. Może to nastąpić poprzez wyznaczenie dnia wolnego od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, a jeżeli nie jest to możliwe, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego. W razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie, pracownikowi należy wypłacić dodatek 100% za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Jak wcześniej wskazano pracodawca prawidłowo wskazał pracownikowi, który miał wykonywać pracę w niedzielę, inny dzień wolny od pracy. Ponieważ dodatek 100% za niedzielę przysługuje wówczas, gdy nie było możliwe udzielenie dnia wolnego od pracy, należy ustalić, czy pracodawca udzielił pracownikowi dnia wolnego.

Nie ulega wątpliwości, że opracowując harmonogram na okres rozliczeniowy pracodawca wyznaczając dzień wolny od pracy w dniu 28 grudnia 2012r. (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.