Pora nocna kierowcy – stanowisko MI z 8 listopada 2011r.

Wyświetleń: 519

STANOWISKO BIURA INFORMACJI I PROMOCJI MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY Z 8 LISTOPADA 2011 R. W SPRAWIE ZASAD WPROWADZENIA PORY NOCNEJ DLA KIEROWCÓW WYNIKAJĄCEJ Z ART. 2 PKT 6A USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW (MR-1-mg-061-379/11)

Biuro Informacji i Promocji uprzejmie informuje, że stosownie do art. 1041 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zakładzie pracy, w którym wprowadzony jest regulamin pracy, porę nocną określa się w tym regulaminie.

Natomiast w zakładzie pracy, w którym obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy, lub w którym zatrudnionych jest mniej niż 20 pracowników, nie ma obowiązku wprowadzania regulaminu pracy i wówczas pora nocna może być określona w inny sposób.

Z wyrazami szacunku

Mikołaj Karpiński

Dyrektor Biura Informacji  i Promocji

Rzecznik Prasowy