Posiłki profilaktyczne – stanowisko MPiPS z 15 września 2014r.

Wyświetleń: 822

STANOWISKO MPiPS Z 15 WRZEŚNIA 2014 R. W SPRAWIE POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania, a także warunki uzasadniające zapewnienie posiłków ze względów profilaktycznych, ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Rozporządzenie nie reguluje kwestii dodatkowych posiłków regeneracyjnych w związku z pracą w godzinach nadliczbowych, jednak (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.