Praca w święto i odbiór dnia wolnego

Wyświetleń: 592   czas pracy (15)

Uprzejmie proszę pomoc w sprawdzeniu poprawności wyliczenia poniższego przypadku.

Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy. W zamian za pracę w dniu 03-05-2014 (sobota i święto) otrzymał dzień wolny w dniu 05-05-2014 (poniedziałek). Następnie w dniu 05-05-2014 został wezwany do pracy i przepracował 10 godzin.

Przypadek 1.

Pracownik dostał inny dzień wolny za dzień 05-05-2014 w kolejnym miesiącu tego samego okresu rozliczeniowego

  • 10 godzin wynagrodzenie zasadnicze na koniec miesiąca,
  • 2 godziny z dodatkiem 50% na koniec miesiąca

 

Przypadek 2.

Pracownik nie dostał innego dnia wolnego. Płacimy:

  • 10 godzin wynagrodzenia zasadniczego na koniec miesiąca
  • 10 godzin dodatku 100% na koniec okresu rozliczeniowego

 

Nie jestem pewna czy przedstawione wyliczenie jest prawidłowe.

Czy 05-05-2013 traktujemy jako święto?

Jeżeli tak, to wszelkie dodatki  płacimy w wysokości 100%, to co w przypadku 1, kiedy pracownik dostał inny dzień, czy mamy wypłacać za 2 godziny i jaki dodatek?

Czy w przypadku 2, kiedy wiem, że będę wypłacać, a nie udzielę dnia wolnego, kiedy płacę za dobowe przekroczenia w tym dniu?

Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 130 § 1 obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:

1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Jeżeli przyjąć, że pracodawca wyznaczył w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy soboty, jako dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, w celu ustalenia wymiaru czasu pracy, obowiązany

This content is available to members only. Please login or register to view this area.