Praca w załodzie kierowców – stanowisko ITD

Wyświetleń: 438

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO

Zdaniem Głównej Inspekcji Transportu Drogowego, aby kierowcy mogli przesunąć tygodniowy odpoczynek, muszą tworzyć załogę. Uzasadniając swoje stanowisko GITD powołuje się na art. 4 lit. o rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i zawartej tam definicji załogi kilkuosobowej. Zgodnie z nią w trakcie każdego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku w pojeździe przebywa co najmniej dwóch kierowców w celu prowadzenia pojazdu. Przez pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego kierowcy lub kierowców jest fakultatywna, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa. Takie podejście jest skutkiem jednolitego stosowania powyższych przepisów unijnych przez wszystkie służby kontrolne do tego uprawnione.

Zgodnie z tą interpretacją w przypadku niespełnienia wymogu pozostawania w załodze GITD może nałożyć mandat nie tylko na kierowców, ale i na przewoźnika.