Pracownikw wieku przedemerytalnym – stanowisko MPiPS

Wyświetleń: 485

ODPOWIEDŹ DEPARTAMENTU PRAWA PRACY W MINISTERSTWIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE OCHRONY PRZED ZWOLNIENIEM W WIEKU PRZEDEMERYTALNYM

Odpowiadając na zapytanie w sprawie ochrony przed zwolnieniem pracownika w wieku przedemerytalnym, Departament Prawa Pracy uprzejmie informuje, że przepis art. 39 Kodeksu pracy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2004 r., zgodnie z którym pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, dotyczy m.in. pracowników (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.