Prawo do godzin nadliczbowych pracowników na stanowiskach kierowniczych – stanowisko MPiPS z 5 grudnia 2008r.

Wyświetleń: 467

STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWA PRACY W MINISTERSTWIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z 5 GRUDNIA 2008 ROKU W SPRAWIE NADGODZIN KIEROWNIKÓW

Na podstawie art. 1514 k.p. pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku. Jedynie kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę lub święto, jeżeli za pracę w takim dniu nie otrzymali w zamian innego dnia wolnego od pracy.

W myśl art. 128 § 2 k.p., pracownikami zarządzającymi w imieniu pracodawcy zakładem pracy są pracownicy kierujący jednoosobowo zakładem pracy, zastępcy pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy, pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, główni księgowi.

Kodeks pracy nie definiuje pojęcia „kierownicy wyodrębnionych jednostek organizacyjnych”. Przyjmuje się jednak, że (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.