Prokurent – stanowisko MPiPS z 19 listopada 2010r.

Wyświetleń: 512

STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWA PRACY MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NADESŁANE 19 LISTOPADA 2010 R. W SPRAWIE PROKURENTA JAKO OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ ZAKŁADEM PRACY

O tym, kto jest osobą zarządzającą, decydują przepisy określające ustrój danej jednostki. W przypadku spółek prawa handlowego są to przepisy kodeksu spółek handlowych oraz akty ustrojowe poszczególnych jednostek (np. statuty spółek akcyjnych). Określają one dwie okoliczności: czy dana jednostka organizacyjna jest zakładem pracy oraz jakie stanowiska zajmują osoby zarządzające. Jeżeli pracodawcą jest spółka, osobami zarządzającymi są członkowie jej zarządu.

Przymiotu takiego nie mają natomiast inne osoby. Należy bowiem podkreślić, że z uwagi na to, że przepisy kodeksu pracy przewidują w stosunku do tych pracowników odstępstwa od ogólnej regulacji czasu pracy, art. 128 § 2 pkt 2 k.p. należy interpretować ściśle – jego wykładnia w sposób rozszerzający nie jest właściwa.