Przytwrócenie do pracy pracownika w wieku przedemerytalnym – stanowisko PIP z 2 czerwca 2009r.

Wyświetleń: 745

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 2 czerwca 2009 r. GPP-381-4560-37/09/PE/RP

Pracownik w wieku przedemerytalnym podlega szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy (art. 39 k.p.). Dlatego w razie przywrócenia go do pracy przysługuje mu na podstawie art. 57 § 2 k.p. wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. Jest to przepis prawa materialnego, stanowiący podstawę do zasądzenia takiego wynagrodzenia.

Podkreślić jednak należy, że przywrócenie do pracy ma charakter warunkowy, przy czym spełnienie pierwszego z warunków wpływa na możliwość realizacji drugiego. Reaktywowanie bezprawnie rozwiązanego stosunku pracy zależy bowiem od (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.