Rejsetr czasu pracy kierowcy – Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 31 grudnia 2009 r. GPP-459-4560-53/09/PE/RP

Wyświetleń: 454

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 31 grudnia 2009 r. GPP-459-4560-53/09/PE/RP

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2009 r. Nr 79 poz. 670) i zmiana treści przepisu art. 25 ustawy nie zwalnia pracodawcy z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 879 ze zm.), pracodawca nadal jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców niezależnie od stosowanego systemu czasu pracy i sposobu wynagradzania za godziny nadliczbowe i za pracę w porze nocnej.

Brak wyraźnego odesłania do (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.